فردی به‌طور مخفیانه و عمدا چراغ‌ها را در شب شهادت روشن کرد/ در حال بررسی از طریق دوربین‌ها هستیم/ شهرداری کوتاهی نکرد

فردی به‌طور مخفیانه و عمدا چراغ‌ها را در شب شهادت روشن کرد/ در حال بررسی از طریق دوربین‌ها هستیم/ شهرداری کوتاهی نکرد

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری رشت با بیان اینکه شهرداری دراین‌باره کوتاهی نکرده است گفت: در حادثه حمله به مجلس نیز کسی کوتاهی نکرد و عده‌ای خرابکار به دنبال چنین اقداماتی هستند.

رفتن به نوار ابزار