از تردد صاحب منصبان قاجار تا سکونت خانواده عسگری/ عمارت طارمسری تغییر کاربری می یابد؟

از تردد صاحب منصبان قاجار تا سکونت خانواده عسگری/ عمارت طارمسری تغییر کاربری می یابد؟

عمارت معروف به طارمسری در محله چهاربرادران رشت که به عنوان مکانی برای پذیرایی میهمانان فرمانده قشون احمدشاه قاجار ساخته شده بود، ۲ دهه پیش برای سکونت خانواده عسگری مرمت شد و حال زمزمه های فروش آن به گوش می‌رسد.

رفتن به نوار ابزار