تمامی عناصر فرهنگی و اجتماعی جامعه باید نسبت به بحران جمعیت حساس شوند

تمامی عناصر فرهنگی و اجتماعی جامعه باید نسبت به بحران جمعیت حساس شوند

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان جمعیت را مایه اقتدار و امنیت جامعه در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دانست و تاکید کرد: کاهش و بحران جمعیت یکی از مهمترین مسائلی است که همه عناصر فرهنگی و اجتماعی باید نسبت به آن حساس شوند.

بحران جمعیت در گیلان حادتر از همیشه

بحران جمعیت در گیلان حادتر از همیشه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر ضرورت جدی گرفتن چاله جمعیتی در استان تأکید کرد و گفت: اگر آحاد جامعه به موضوع جمعیت و بحران ایجاد شده در آن توجه نکند، بحران جمعیتی آینده بسیار گسترده‌تر خواهد بود.