رویکرد سلیقه‌ای در جذب اعضای هیئت‌علمی را باید کنار گذاشت

رویکرد سلیقه‌ای در جذب اعضای هیئت‌علمی را باید کنار گذاشت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تعیین استاندارد و تطبیق آن با نیازسنجی گروه در جذب اعضای هیئت‌علمی گفت: باید نگاه و رویکرد سلیقه‌ای در جذب اعضای هیئت‌علمی را برای برقراری عدالت در نظام آموزشی، کنار گذاشت.