قبح شکنی و ولنگاری اجتماعی زیر سایه عدم نظارت مسئولان فرهنگی/ سودی که آرایشگاه های گیلان از انتشار تصاویر نیمه عریان زنان می برند

قبح شکنی و ولنگاری اجتماعی زیر سایه عدم نظارت مسئولان فرهنگی/ سودی که آرایشگاه های گیلان از انتشار تصاویر نیمه عریان زنان می برند

فضای مجازی که ابزاری برای اطلاع رسانی است این روزها برای عده ای به عرصه ای افسارگسیخته در هنجارشکنی تبدیل شده که مستقیم و غیر مستقیم سعی در تغییر ذائقه و تغییر سبک زندگی جامعه ایرانی دارد.

رفتن به نوار ابزار