تلاش آموزش و پرورش گیلان برای کاهش آمار بازماندگان از تحصیل

تلاش آموزش و پرورش گیلان برای کاهش آمار بازماندگان از تحصیل

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با تاکید بر اینکه تلاش داریم آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل را به حداقل برسانیم، افزود: بازماندگی از تحصیل یک درد مزمن است که بخشی ناشی از کمبود امکانات و بخش دیگر ناشی از نگاه فرهنگی در برخی از مناطق است.

معیار نیازسنجی و صدور مجوز مدارس غیرانتفاعی در گیلان چیست؟!

معیار نیازسنجی و صدور مجوز مدارس غیرانتفاعی در گیلان چیست؟!

ضرورت وجود تعداد زیاد مدارس غیردولتی، عودت دانش آموزان به از مدارس دولتی به غیردولتی و چگونگی صدور مجوز و نیازسنجی مدارس غیرانتفاعی ازجمله سؤالاتی است که در مقابل رشد قارچ گونه مدارس غیردولتی در گیلان سؤالات زیادی را در اذهان متباتر می‌کند.

رفتن به نوار ابزار