هیچ دستگاه دولتی و حکومتی حق ندارد سواحل را تصرف و مردم را از حقوقشان محروم کند

هیچ دستگاه دولتی و حکومتی حق ندارد سواحل را تصرف و مردم را از حقوقشان محروم کند

رئیس جمهور با بیان اینکه دستگاههای اداری در رعایت حقوق مردم و اجرای عدالت باید پیشتاز باشند اظهار داشت: جنگل، ساحل و اراضی حاصلخیز ثروت‌های عظیم استان گیلان هستند که به هیچ عنوان نباید اجازه داد به سهولت از بین برود.

رفتن به نوار ابزار