نظارت بر بازار با قوت تداوم دارد

نظارت بر بازار با قوت تداوم دارد

مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز استان گیلان با تصریح اینکه کمبودها و نوسانات قیمت ها در بازار را رصد می کنیم، تاکید کرد: نظارت بر بازار با قوت، تداوم دارد.

رفتن به نوار ابزار