شفتی ها صاحب کتابخانه مرکزی می شوند

شفتی ها صاحب کتابخانه مرکزی می شوند

بعد از گذشت یک دهه تلاش، پیگیری و انتظار، دوستداران کتاب در شهرستان شفت با معرفی یک قطعه زمین از سوی شهرداری این شهر صاحب کتابخانه مرکزی می شوند.

رفتن به نوار ابزار