فعالسازی کریدور شمال ـ جنوب با همکاری مناطق آزاد ایران و روسیه

فعالسازی کریدور شمال ـ جنوب با همکاری مناطق آزاد ایران و روسیه

به گزارش گیلانستان، نشست مشترک فعالسازی کریدور بین المللی شمال ـ جنوب با محوریت مناطق آزاد ایران و روسیه با حضور «سعید محمد» دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و جمعی از مدیران اقتصادی دولت روسیه در محل دبیرخانه شورایعالی برگزار شد. بنابراین گزارش این نشست به منظور ارئه راهکارها و

رفتن به نوار ابزار