توجه به ابنیه های تاریخی رشت جذب گردشگر و ایجاد فرصت های جدید شغلی را به همراه دارد/ خطر ریزش ، تهدیدی برای گنجینه های تاریخی رشت

توجه به ابنیه های تاریخی رشت جذب گردشگر و ایجاد فرصت های جدید شغلی را به همراه دارد/ خطر ریزش ، تهدیدی برای گنجینه های تاریخی رشت

محمد حسین واثق کارگرنیا گفت: توجه به ابنیه های تاریخی و آداب و سنن بومی و محلی رشت ، جذب گردشگر و ایجاد فرصت های جدید شغلی و همچنین معرفی بهتر تاریخ و فرهنگ غنی این شهر و دیار را به همراه دارد.

رفتن به نوار ابزار