نگرانی شدید پرسنل آب و فاضلاب روستایی گیلان درپی حرکت چراغ خاموش دولت با ادغام آبفای شهری و روستایی

نگرانی شدید پرسنل آب و فاضلاب روستایی گیلان درپی حرکت چراغ خاموش دولت با ادغام آبفای شهری و روستایی

مدیر عامل شرکت از شهری، قائم مقام از شهری ، از مجموع ۶ معاونت ۵ معاون از شهری و تنها معاون از حوزه روستایی نیز در شرف بازنشستگی بوده که قطع به یقین نفر جایگزین نیز از بخش شهری انتخاب میگردد.

رفتن به نوار ابزار