ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان توسط جهاددانشگاهی گیلان

ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان توسط جهاددانشگاهی گیلان

رییس سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان از ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان توسط جهاددانشگاهی گیلان خبر داد و گفت: کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران جهاد دانشگاهی کشور یکی از مراکز ارزیابی شایستگی سرمایه انسانی سازمان ها و دستگاه های اجرایی است.

رفتن به نوار ابزار