تئوری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نادرست بود

تئوری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نادرست بود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تئوری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نادرست بود، گفت: قطعاً کسانی در پشت پرده این کار بودند بنابراین حذف ارز ترجیحی سبب قطع دست سودجویان از نظام اقتصادی می‌شود.

​سوءاستفاده دلالان از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی/ مجلس در این مورد تفحص می‌کند

​سوءاستفاده دلالان از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی/ مجلس در این مورد تفحص می‌کند

کوچکی‌نژاد سوءاستفاده دلالان از منابع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و اینکه این ارز هرگز به سفره مردم راه پیدا نکرد را مورد اشاره قرار داد و گفت: مجلس در مورد نحوه تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تحقیق و تفحص می‌کند.

رفتن به نوار ابزار