«از عطش تا عطش» با روحانی شهید ۱۸ساله گیلانی

«از عطش تا عطش» با روحانی شهید ۱۸ساله گیلانی

محمدعلی(فرشید) اصغری با داشتن یک برنامه پویای مجاهده وقتی که هنوز ۱۸ سالش تمام نشده بود، آنقدر برای یار حقیقی دلبری می کند که با هواپیمای وی‌آی پی شجاعت، مجهز به دو بال اخلاص و تقوا، قبل از اذان ظهر در اوج عزت از شلمچه به مقصد ابدیت پرواز می کند…

رفتن به نوار ابزار