خطر رها شدگی در فضای مجازی/ سواد رسانه و مهارت های فرزندپروری برای والدین ضروری است

خطر رها شدگی در فضای مجازی/ سواد رسانه و مهارت های فرزندپروری برای والدین ضروری است

با توجه به گسترده شدن استفاده از فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان، والدین و اولیای مدرسه می بایست با علم سواد رسانه، آگاهی دادن به فرزندان و ابزارهای کنترلی بتوانند بر عملکرد آنان نظارت داشته باشند تا از آسیب ها جلوگیری شود.

رفتن به نوار ابزار