سرگردانی رانندگان استیجاری شهرداری رشت / نامه کمیسیون حل اختلاف کجاست؟

سرگردانی رانندگان استیجاری شهرداری رشت / نامه کمیسیون حل اختلاف کجاست؟

همچون سال‌های دیگر رانندگان استیجاری شهرداری رشت منتظر رقم خوردن این اتفاق بودند اما متأسفانه به دلیل امتناع نورچشمی‌ها از امضای قرارداد، سرگردانی و دغدغه دیگری برای رانندگان استیجاری شهرداری رشت رقم خورده است.

رفتن به نوار ابزار