عقلانیتی برای حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام/ شورای نگهبان چه وظایفی دارد و اعضایش چطور تعیین می‌شوند؟

عقلانیتی برای حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام/ شورای نگهبان چه وظایفی دارد و اعضایش چطور تعیین می‌شوند؟

شورای نگهبان وظایف متعددی را طبق قانون اساسی بر عهده دارد که عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده‌ی فقها و حقوق ­ دانان است و تعدادی دیگر از وظایف اختصاصی فقها به حساب می‌آید.

رفتن به نوار ابزار