۴ محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند

۴ محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان گفت: در راستای ترویج صلح و سازش به همت دادسرای عمومی و انقلاب استان چهار زندانی محکوم به اعدام با گذشت شاکیان از قصاص نفس رهایی یافتند.

رفتن به نوار ابزار