رشد سالمندی از رشد کل جمعیت بیشتر است

رشد سالمندی از رشد کل جمعیت بیشتر است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: طی قرن‌های 20 و 21 سالمندی رو به افزایش داشته و رشدی سریعتر از رشد کل جمعیت داشته که این رشد معادل 2 درصد است.

رفتن به نوار ابزار