اعلام انزجار اروپا از سیاست‌های حمایتی آمریکا نسبت به صهیونیسم جهانی/ اروپاییان ناپایداری آمریکا و صهیونیسم را دریافته‌اند

اعلام انزجار اروپا از سیاست‌های حمایتی آمریکا نسبت به صهیونیسم جهانی/ اروپاییان ناپایداری آمریکا و صهیونیسم را دریافته‌اند

محققان ضد صهیونیسم آمریکا و اروپا باور دارند مقاومت فلسطین و اتحاد جهانی در مقابل سیاست‌های آمریکایی-صهیونیستی دولت‌های مستکبر را از بین خواهد برد.

رفتن به نوار ابزار