گردشگری و توسعه روستایی زیر سایه کرونا/ وقتی توریست و مسافر نباشد تولید کم می شود

گردشگری و توسعه روستایی زیر سایه کرونا/ وقتی توریست و مسافر نباشد تولید کم می شود

چند سالی است که به دنبال ایجاد اشتغال در روستاها اقدامات قابل توجهی انجام می شود تا جایی که امسال شعار هفته گردشگری «گردشگری و توسعه روستایی» نامگذاری شد در حالی که با شیوع ویروس کرونا عملا تولید و فروش صنایع روستایی کم شده است.