توهین دبیر اصلاح طلبان گیلان به پاکبان منتخب شورای پنجم و اعضای اصولگرا/ هیچ برنامه مدونی از آنان دیده نشد

توهین دبیر اصلاح طلبان گیلان به پاکبان منتخب شورای پنجم و اعضای اصولگرا/ هیچ برنامه مدونی از آنان دیده نشد

با اندک تحلیل سیاسی و اجتماعی میتوان به این نکته پی برد که لیست ۱۱ نفره امید از اقبال خوبی برخوردار بوده و به نسبت انتخابات شوراها در ادوار گذشته، میزان آرای قابل توجهی کسب کرده است.

رفتن به نوار ابزار