جذب سرمایه‌گذاران مولد بر اساس سند آمایش سرزمینی/ نجات محیط زیست گیلان با استقرار صنایع پاک

جذب سرمایه‌گذاران مولد بر اساس سند آمایش سرزمینی/ نجات محیط زیست گیلان با استقرار صنایع پاک

جذب سرمایه‌گذاران مولد و نجات محیط زیست گیلان با استقرار صنایع پاک و فعالیت‌های اقتصاد دریا محور از جمله اهداف مهم سند آمایش سرزمینی استان بر مبنای توسعه سبز – آبی است که زمینه آن باید توسط تمام بخش‌های اجرایی، نظارتی و قانونگذار فراهم شود.

رفتن به نوار ابزار