سازمان فاوای شهرداری رشت برای مقابله با ویروس کرونا به اقدامات گسترده و برنامه ریزی شده دست زده است/ امکان برگزاری جلسات اداری با راه اندازی سامانه ویدیو کنفرانس شهرداری رشت برقرار است

سازمان فاوای شهرداری رشت برای مقابله با ویروس کرونا به اقدامات گسترده و برنامه ریزی شده دست زده است/ امکان برگزاری جلسات اداری با راه اندازی سامانه ویدیو کنفرانس شهرداری رشت برقرار است

رئیس سازمان فاوای شهرداری رشت با ارائه یک گزارش، عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری رشت را در زمینه خدمات الکترونیک این سازمان به مجموعه مدیریت شهری و شهروندان در بحران شیوع ویروس کرونا تشریح کرد.

رفتن به نوار ابزار