تعامل با جهان را برای نیل به توسعه بپذیریم

تعامل با جهان را برای نیل به توسعه بپذیریم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با بیان اینکه توسعه و رشد بدون ارتباط با دنیای مدرن امکانپذیر نیست، گفت: اگر قرار است توسعه داشته باشیم، باید تعامل با جهان را به عنوان یک اصل بپذیریم.

رفتن به نوار ابزار