آرزوی غرب ایجاد اختلاف بین ملت ایران و کشورهای منطقه است / تقلب بهانه‌ای برای ایجاد درگیری در کشور بود / اگر در مقابل آمریکا سستی کنیم کلاه سر ما می‌گذارد

آرزوی غرب ایجاد اختلاف بین ملت ایران و کشورهای منطقه است / تقلب بهانه‌ای برای ایجاد درگیری در کشور بود / اگر در مقابل آمریکا سستی کنیم کلاه سر ما می‌گذارد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: آرزوی غربی‌ها ایجاد اختلاف بین مردم ایران و کشورهای منطقه بوده و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.

رفتن به نوار ابزار