گره کور کارخانه پوشش با سفر رئیس دستگاه قضا باز می‌شود؟

گره کور کارخانه پوشش با سفر رئیس دستگاه قضا باز می‌شود؟

کارخانه پوشش با وجود زیرساخت‌های لازم و قرار گرفتن در موقعیت‌های مهم جغرافیایی مأمن امنی برای توسعه سرمایه‌گذاری بوده و با توجه به سفر چند روز آینده رئیس قوه قضائیه به گیلان، دو هزار کارگر از کار بیکار شده پوشش امیدوارند سرنوشت کارخانه نساجی اردبیل در گیلان اجرایی شود.

رفتن به نوار ابزار