برنج ایرانی سالم و عاری از سموم است

برنج ایرانی سالم و عاری از سموم است

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور با بیان اینکه سطح تولید برنج ارگانیک در کشور خیلی کم است گفت: برای کاهش مصرف سموم، به‌ویژه سموم کم‌خطر فقط تولید مدنظر نیست اما درمجموع برنج ایرانی برنج سالمی است و عاری از سموم است.

رفتن به نوار ابزار