هیات دو و میدانی گیلان همچنان در لیست سیاه اداره کل ورزش و جوانان/ از پاسخ به نامه های رسمی ما امتناع می‌کنند!

هیات دو و میدانی گیلان همچنان در لیست سیاه اداره کل ورزش و جوانان/ از پاسخ به نامه های رسمی ما امتناع می‌کنند!

رئیس هیئت دو و میدانی گیلان گفت: در رابطه با تعیین حسابدار و تغییر حساب هیات و بازگشایی آن بارها با اداره کل مکاتبه صورت گرفته است و تاکنون هیچ گونه همکاری با هیات صورت نگرفته و حساب های هیات همچنان بسته می باشد.

رفتن به نوار ابزار