عادی‌نمایی یک جنایت فرهنگی در رسانه اصولگرایان «معتدل»! / آیا ساسی مانکن فقط یک سرگرمی‌ساز فاسد است؟

عادی‌نمایی یک جنایت فرهنگی در رسانه اصولگرایان «معتدل»! / آیا ساسی مانکن فقط یک سرگرمی‌ساز فاسد است؟

از قضاء، در نولیبرالیسم، نفسانیت و در مفهوم صریح آن، «امور جنسی» و «فانتزی‌های جنسی»، به عنوان کاتالیزور فشارهای سنگین حاصل از جراحی‌های بزرگ اقتصادی (با تلفات سنگینی بر اقشار ضعیف) عمل می کند.

رفتن به نوار ابزار