برای تعطیل نشدن کارخانه‌های گیلان همتی از جانب مسئولین ندیدیم/ دکتر حسنی برای دفاع از حقوق کشاورزان سنگ تمام گذاشت

برای تعطیل نشدن کارخانه‌های گیلان همتی از جانب مسئولین ندیدیم/ دکتر حسنی برای دفاع از حقوق کشاورزان سنگ تمام گذاشت

دبیر جمعیت اندیشه ورزان ایثارگر بصیر گیلان گفت: ۳۰۰ کارخانه در استان گیلان وجود دارد که اکثرا بیکار، کم کار و مشکلات خاص دارند که باید مورد توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس قرار گیرد.

رفتن به نوار ابزار