راههای مقابله با پرشیا- یادداشت اول

راههای مقابله با پرشیا- یادداشت اول

اگر چه نقش ایران در منطقه همواره با مبالغه همراه بوده است اما قدم های اشتباه آمریکا در منطقه خود عاملی برای نا آرامی و نا پایداری منطقه ای بوده است.

رفتن به نوار ابزار