تأسیس بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی تأمین اجتماعی شرق گیلان در سال آینده

تأسیس بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی تأمین اجتماعی شرق گیلان در سال آینده

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان از ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی در شرق گیلان خبر داد و گفت: در کل کشور ۷۳ بیمارستان تأمین اجتماعی وجود داشته و ساخت یک بیمارستان تأمین اجتماعی دیگر در غرب استان جزو برنامه‌های تأمین اجتماعی بوده و همچنین ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی شرق گیلان با پیشرفت ۵۱ درصدی مواجه بوده است.

رفتن به نوار ابزار