چرا مردم ایران باید اخبار مذاکرات را از دهان آمریکا‌یی‌ها بشنوند؟/ علت پنهان‌کاری تیم مذاکره‌کننده ایران در اطلاع رسانی از نشست وین

چرا مردم ایران باید اخبار مذاکرات را از دهان آمریکا‌یی‌ها بشنوند؟/ علت پنهان‌کاری تیم مذاکره‌کننده ایران در اطلاع رسانی از نشست وین

برخلاف وزارت امور خارجه دولت روحانی که با نامحرم ندانستن مردم سعی در کتمان واقعیات از مردم دارد اما دولتمردان آمریکایی به صراحت نظرات خود را از ابتدای مذاکرات مطرح کرده‌اند.

رفتن به نوار ابزار