بالاجبار باید به سمت تغییر مدیریت می‌رفتیم!

بالاجبار باید به سمت تغییر مدیریت می‌رفتیم!

موسوی روزان در گفت و گو با یکی از سایت های خبری استان، اصطلاحاً توپ برکناری شهردار رشت را به زمین نهادهای نظارتی، امنیتی و حاکمیتی انداخت و گفت به علت حاضر نبودن این نهادها به همکاری با شهردار رشت، بالاجبار به سوی برکناری ثابت قدم رفتیم.

رفتن به نوار ابزار