نقش امام محمدباقر (ع) در حفظ تمدن اسلامی/ لزوم توجه به اعتکاف در ماه رجب

نقش امام محمدباقر (ع) در حفظ تمدن اسلامی/ لزوم توجه به اعتکاف در ماه رجب

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش بسیار مهم امام محمدباقر (ع) در حفظ و گسترش تمدن اسلامی در جهان اسلام گفت: در دوران حکومت عباسیان و امامت امام محمدباقر (ع) عده‌ای از یهودیان به ظاهر مسلمان و شیعه شده و شروع به ساخت احادیث جعلی کردند، لذا تلاش‌های علمی ائمه به‌ویژه امام باقر (ع) نبود تمدن اسلامی با چالش بزرگ مواجه شده و از بعد علمی خود فاصله می‌گرفت.

رفتن به نوار ابزار