تخلف و سوء استفاده فرماندار رودبار را در مراجع قضایی پیگیری خواهم کرد

تخلف و سوء استفاده فرماندار رودبار را در مراجع قضایی پیگیری خواهم کرد

کلیه اسناد تخلفات که موجب تضییع حقوق بیت المال و خسارات مالی به اموال شهرداری شده، اسناد بی توجهی به تذکرات رییس شورا و بی احترامی به ساحت شورا و رای مردم در سایه حمایت برخی در داخل و خارج مجموعه شورا در اختیار مراجع نظارتی و امنیتی قرار خواهد گرفت.

رفتن به نوار ابزار