جایگاه مساجد در مهندسی فرهنگی کشور/ فرهنگ کتابخوانی با محوریت مساجد ارتقا یابد

جایگاه مساجد در مهندسی فرهنگی کشور/ فرهنگ کتابخوانی با محوریت مساجد ارتقا یابد

مهندسی فرهنگی کشور و سوق دادن جامعه به سمت ارزش‌های اسلامی یکی از ظرفیت‌های مهم مساجد به شمار می‌رود در کنار این موضوع می‌توان با سیاست‌گذاری‌هایی خاص، فرهنگ کتابخوانی جامعه را با محوریت مساجد ارتقاء داد.

رفتن به نوار ابزار