عده ای درحالیکه مواضع افراد در فتنه ۸۸ را نشنیده و ندیده اند، طور دیگری تلقی می کنند/ مگر ما برای ساخت تندیس انقلاب کردیم؟!

عده ای درحالیکه مواضع افراد در فتنه ۸۸ را نشنیده و ندیده اند، طور دیگری تلقی می کنند/ مگر ما برای ساخت تندیس انقلاب کردیم؟!

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه فتنه ۸۸ یکی ازموانع قطار انقلاب بود، گفت: برخی متاسفانه در حالی که مواضع افراد را نشنیده و ندیده و بررسی نکرده اند، اشتباها طور دیگری تلقی می کنند؛ این موضع از همان اول گرفته شد.

رفتن به نوار ابزار