موانع صنایع کوچک و خرد گیلان برای ادامه کار/ کارفرمایان توان پرداخت حداقل دستمزد را هم ندارند

موانع صنایع کوچک و خرد گیلان برای ادامه کار/ کارفرمایان توان پرداخت حداقل دستمزد را هم ندارند

موانع ریز و درشت صنایع کوچک و خرد گیلان را برای ادامه کار و فعالیت‌شان در مخمصه قرار داده است از سویی بسیاری از صاحبنظران معتقدند کارفرمایان استان حتی توان پرداخت حداقل دستمزدها را هم به کارگران ندارند.

رفتن به نوار ابزار