فوتبالی که برای دیار زیتون دقیقه ۸۰ نداشت/ دردی به‌نام بی‌خبری

فوتبالی که برای دیار زیتون دقیقه ۸۰ نداشت/ دردی به‌نام بی‌خبری

در شامگاه ۳۱ خرداد سال ۶۹ انگار زمین از شدت تب زیاد به خود لرزید و با لرزش خود بیش از ۳۵ هزار نفر از مردم را کشته، ۶۰ هزار نفر را مجروح و نیم میلیون نفر هم بی‌خانمان کرد و داغ بزرگی بر دل مردمان مظلوم دیار زیتون گذاشت.

رفتن به نوار ابزار