در واگذاری مدیریت‌ها گروه گرائی را لحاظ نکنید/ در این استان خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها حرف اول و آخر را می زنند!/ مراقب دور و بری هایتان باشید

در واگذاری مدیریت‌ها گروه گرائی را لحاظ نکنید/ در این استان خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها حرف اول و آخر را می زنند!/ مراقب دور و بری هایتان باشید

شما در استان گیلان کار سختی در پیش دارید. چون اگر با همین مدیران کارکنید، خدای ناکرده آلوده می شوید و اگر تسویه اداری انجام دهید ممکن است زیر پاهایتان را خالی کنند.

رفتن به نوار ابزار