طراحی المان ورودی شهر رشت

طراحی المان ورودی شهر رشت

سیدحسین رضویان در صفحه اینستاگرام خود تصاویری از طرح ورودی شهر رشت منتشر کرد و از مردم خواست نظرشان را بگویند.

شهرداری رشت در مسیر تحول به نفع شهروندان

شهرداری رشت در مسیر تحول به نفع شهروندان

با عزم جدی شهردار رشت و حمایتهای اعضای شورای شهر جلسه‌ای ظهر سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ با هدف تحول اداری، اجرای برنامه راهبردی شهر و ارتقاء جایگاه شهرداری رشت با حضور سید حسین رضویان رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا ، رضا عاشری عضو شورا و سید امیر حسین علوی شهردار رشت، تیم سرمایه‌گذار و جمعی از مدیران شهرداری برگزار شد.

رفتن به نوار ابزار