روحانیون از رفتار دولت کنونی راضی نیستند و این امر باید برای مردم تبیین شود

روحانیون از رفتار دولت کنونی راضی نیستند و این امر باید برای مردم تبیین شود

رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی گفت: امروز با دولتی مواجه هستیم که به ظاهر وجاهت روحانی دارد اما با حیثیت روحانیت بازی کرده و این امر در طول تاریخ بی‌سابقه بوده و مردم توقع این امر را نداشتند.

رفتن به نوار ابزار