سیم های فرسوده گیلان؛ هشداری برای پیشگیری

سیم های فرسوده گیلان؛ هشداری برای پیشگیری

فرسودگی شبکه سیمی برق و انباشت این فرسودگی طی سالیان اخیر به یکی از چالش‌های اساسی گیلان تبدیل شده است که در صورت نادیده گرفتن این چالش امکان بروز حوادث تلخ دور از انتظار نیست.

رفتن به نوار ابزار