سالها آرزو داشتیم نماینده ولی فقیه در استان یکبار هم که شده در بین جوانان حضور پیدا کنند اما این آرزو بر دلمان ماند و هیچ وقت در گذشته محقق نشد

سالها آرزو داشتیم نماینده ولی فقیه در استان یکبار هم که شده در بین جوانان حضور پیدا کنند اما این آرزو بر دلمان ماند و هیچ وقت در گذشته محقق نشد

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: سالها آرزو داشتیم نماینده ولی فقیه در استان یکبار هم که شده در جلسات شجره طیبه صالحین حضور پیدا کنند اما این آرزو بر دلمان ماند و هیچ وقت چنین امری محقق نشد.

رفتن به نوار ابزار