تهاترهای قانونی شهرداری منطقه یک را با سند ببینید

تهاترهای قانونی شهرداری منطقه یک را با سند ببینید

بد نیست اشاره به تهاتری شود که پورناصرانی در کسوت شهردار منطقه یک زیر نامه اطلاع آن را امضا کرده است. تهاتری که در آن فروشنده ملک از بستگان نسبی یکی از اعضای شورای چهارم بوده است و مورد معامله را به قیمتی بیش از 2 میلیارد و دویست میلیون تومان به شهرداری رشت واگذار می کند.

رفتن به نوار ابزار