ورزشی پررونق به وسعت مرام پهلوانی درگیلان

ورزشی پررونق به وسعت مرام پهلوانی درگیلان

زورخانه، خانه جوانمردان و عیاران است و ما ایرانیان در فرهنگ خود بزرگانی چون جهان‌پهلوان تختی و پوریای ولی را داریم که مرام پهلوانی را در بین ورزشکاران این رشته به‌خوبی مشاهده می‌کنیم.

رفتن به نوار ابزار