ارجاع بیماران به مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های خصوصی ممنوع

ارجاع بیماران به مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های خصوصی ممنوع

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اقدامات قابل‌توجه در جهت تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی به دستگاه‌های تصویربرداری تشخیصی و آزمایشگاهی، گفت: تمامی خدمات درمانی، آزمایشگاهی و تصویربرداری برای بیماران باید با استفاده از امکانات موجود در مراکز دولتی، ارائه شود.

رفتن به نوار ابزار